Referat fra generalforsamlingen 2018

Generalforsamlingen 2018 blev afholdt som planlagt og gennemført i god ro og orden.

Der blev ytret nogen tvivl omkring foreningens vision og strategier. Vores formand har derfor påtaget sig at udarbejde informationsmateriale der meget klart beskriver dette.

Generalforsamlingen besluttede at hæve kontingentet til 150 dkr pr år pr husstand.

Hele referatet  kan findes på følgende link: Referart2018-generalforsamling-underskrevet

Forsat god sommer.