Generalforsamling 2017

2017-04-23 15:00 - 18:30 Konferencerummet i Enghøjhuset ved Avedøre St, Bødkerporten 6a, 2650 Hvidovre
Dagsorden ser ud som følgende:

1. Generalforsamlingen godkender den forsinkede indkaldelse til generalforsamling

2. Valg af dirigent og referent
3. Bestyrelsens beretning fremlægges til debat og godkendelse.
4. Det reviderede regnskab fremlægges til debat og godkendelse.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor.
5.1 Følgende er på valg:
       Ole Stabel – stiller op til bestyrelsen,
       Rene Andersen – stiller op som suppleant
      Følgende bestyrelsesmedlemmer sidder forsat i deres to årige periode:
        Henrik Hansen
        Chamille Lacoppidan
        Jacob Andresen, Næstformand
        Hugo Rifbjerg, Formand/Kassér
6. Behandling af indkomne forslag.
6.1. Nyt navn til foreningen?
6.2. Ny kontingentstruktur?
7. Fastsættelse af kontingent pr. 1. maj.
7. Eventuelt.
Forslag til behandling skal være formanden i hænde via email, hrh@fgive.org, inden den 9. april 2017. Den endelige dagsorden vil herefter blive sendt ud med bilag, som bla. tæller regnskabet.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Ticket Type Price Cart